ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

GO

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 • Λιμένες , Μαρίνες , Αγκυροβόλια, Πλωτές εξέδρες.
 • Επίβλεψη υποθαλαλλάσιων κατασκευών σύμφωνα με τους
  διεθνείς κανονισμούς.
 • Υποθαλλάσιες επισκευές κάθε είδους μεταλλικής ή κατασκευής
  σκυροδέματος.
 • Τοποθετήσεις υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων.
 • Περιβαλλοντικές μελέτες για την κατασκευή θαλασσίων έργων ή για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πηγές ρύπανσης
 • Γεωτεχνικές μελέτες στο θαλάσσιο χώρο για την έδραση κατασκευών
 • Η δυνατότητά μας εκτείνεται στον τομέα των τεχνικών καταδύσεων
  σε βάθη που ξεπερνούν τα 100μ. και στην εργασία σε μολυσμένα ή
  επικίνδυνα περιβάλλοντα με χρήση μικτών αερίων και εξειδικευμένου
  στεγανού εξοπλισμού.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Περιβαλλοντικές μελέτες για την κατασκευή θαλασσίων
  έργων ή για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
  από πηγές ρύπανσης.
 • Γεωτεχνικές μελέτες στο θαλάσσιο χώρο για την έδραση
  κατασκευών.
 • Η δυνατότητά μας εκτείνεται στον τομέα των τεχνικών καταδύσεων σε βάθη που ξεπερνούν τα 100μ. και στην εργασία σε μολυσμένα ή επικίνδυνα περιβάλλοντα με χρήση μικτών αερίων και εξειδικευμένου στεγανού εξοπλισμού.

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

 • Καθαρισμοί και επισκευές υφάλων πλοίων με ηλεκτρουδραυλικό εξοπλισμό.
 • Επιθεωρήσεις, βιντεοσκοπήσεις φωτογραφήσεις πλοίων, πλωτών κατασκευών και λιμένων.

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

Η NAUTILUS UNDERWATER CONSTRUCTIONS, διανύοντας πάνω από 12 έτη επαγγελματική εμπειρία στις ιχθυοκαλλιέργειες στελεχωμένο από έμπειρους δύτες   παρέχει  τις υπηρεσίες της  στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, εξυπηρετώντας οποιαδήποτε καταδυτική εργασία τόσο στην Ελλάδα  όσο και στο εξωτερικό.

 • Εγκατάσταση αγκυροβολίων κλωβών
 • Υποβρύχιος έλεγχος & επισκευή διχτυών
 • Συλλογές ψαριών
 • Επιθεωρήσεις αγκυροβολίων
 • Καταγραφή με χρήση video σε ψηφιακή μορφή
 • Αλλαγές διχτυών κλωβών
 • Καθαρισμός διχτυών με μηχάνημα υδροβολής

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  BS EN ISO 9001:2015

All rights reserved @2020